Emergency Call us on +91 2832 231122

Board of Trustees

SHRI GOPALBHAI M GORASIA PRESIDENT
DR. J.K. DABASIA VICE PRESIDENT
SHRI KESHRABHAI R PINDORIYA SECRETARY
SHRI BHAVESH R PATEL JOINT SECRETARY
SHRI GOVINDBHAI V KHOKHANI TREASURER
SHRI ISHWAR N PINDORIYA TRUSTEE
SMT. KANTABEN L VEKARIYA TRUSTEE
SHRI PURSHOTAM S HIRANI TRUSTEE
SHRI DHANSUKH B SIYANI TRUSTEE